Integritetspolicy

Vi på Sök och Finn värnar om din integritet och åtagit oss att skydda din personliga information. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar informationen du ger oss när du använder vår webbsida.

  1. Insamling av information Vi samlar in information som du ger oss när du använder vår webbsida, inklusive din e-postadress, namn, telefonnummer och postadress. Vi kan också samla in information om din användning av vår webbsida, såsom sökningar och besökta sidor.
  2. Användning av information Vi använder den information vi samlar in för att förbättra din upplevelse av vår webbsida, skicka dig relevanta erbjudanden och marknadsföring, och för att utföra våra tjänster. Vi kan också använda informationen för att analysera och förbättra vår webbsida och för att skydda oss mot bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter.
  3. Delning av information Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att utföra våra tjänster. Vi kan dock dela anonymiserad information för att förbättra våra tjänster och för marknadsundersökningar.
  4. Skydd av information Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller ändring. Vi begränsar också åtkomsten till din personliga information endast till de anställda som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter.
  5. Dina rättigheter Du har rätt att begära att vi rättar, ändrar eller tar bort din personliga information om den är felaktig, obehövlig eller otillbörlig. Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av din personliga information eller att ge dig en kopia av den.
  6. Ändringar av integritetspolicyn Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att se eventuella ändringar.

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

Sök och Finn
Södra Förstadsgatan 19
211 43 Malmö

info@sokofinn.se
040-97 00 07